Anne11.jpg

Kykkeli (2012)

Kykkeli (2012)

 

I dette prosjektet har jeg valgt å ta utgangspunkt i dyrelyder; ord som befinner seg innenfor gruppen lydmalende ord eller onomatopoetikon. Disse ordene har jeg arbeidet fram som relieff på veggen, for at utsmykkingen også skal ha taktile kvaliteter i tillegg til de rent visuelle.

Les mer om prosjektet