Info

Anne Skaansar (f. 1961, Lillehammer) er utdannet ved Kunst – og designhøgskolen i Bergen, og arbeider med installasjon og skulptur som relaterer seg til rom og sted. Hun er opptatt av kunstens både materielle og konseptuelle aspekter, og spenningsfeltet mellom disse. Skaansar har bl.a. stilt ut på Svenske kultursenteret i Paris, Kunstmuseet i Lillehammer, Kunstbanken Hamar, hatt separatutstiilinger ved Kunstnersentrene i Østfold, Vestfold, Buskerud, Hordaland, og Sogn og Fjordane. Hun har hatt flere kunstoppdrag i offentlig rom, bl.a. ved Oslo Lufthavn og Bergen offentlige bibliotek.

Siden 1991 har Skaansar undervist i kunst på ulike arenaer, og hadde stillingen som fagsjef i visuell kunst ved Bergen kulturskole fra 1999-2009. I dag er hun fast ansatt ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), UiB, som førsteamanuensis og koordinator for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for kunstnere og designere. Dette har hun vært siden 2009. I denne perioden har hun også hatt eksterne sensoroppdrag ved UiN og NLA. I forskningssammenheng har Skaansar fokus rettet mot de læringsprosessene som utvikles i arbeid med kunstfagene.

Anne Skaansar har hatt ulike fagpolitiske verv og funksjoner i, og som representant for BKfH siden 1991, bl.a. RSU, stipendkomité, innkjøpskomité for KODE, kunstneraksjonen 2012.

Hun har sittet som medlem i Nasjonalt råd for visuelle kunstfag i kulturskolene siden 2011, og sitter også i Nasjonalt råd for lærerutdanningen (NRLU), et av rådene i Universitets-og høgskolerådet.

UTDANNING

1987-92 Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Akademiet, avsluttende eksamen (før hovedfag og MA kunst ble opprettet)   
1990 National Collage of Art and Design, Dublin, Irland, irsk statsstipend i 4 mnd
1983-87 Kunsthøgskolen i Bergen, tekstilavdelingen (før hovedfag eller MA kunst ble opprettet)
1983 ½ -årsenhet, tegning, form og farge, Årstad videregående
1982 ½ -årsenhet, søm, Årstad videregående
1981 Psykologi grunnfag, UiB
1980 Artium, engelsklinje med kunsthistorie og forming, Lillhammer Gymnas

STIPEND (UTVALGTE)

2009 Norsk kulturråd, utstillingsstipend
2006 NBKs vederlagsfond, 2-årig arbeidsstipend
2005 Norsk kulturråd, utstillingsstipend
2005 NBKs Vederlagsfond
2004 NBKs Vederlagsfond, prosjektstøtte
2004 Norsk kulturråd, utstillingsstipend
2002 Bergen kommunes kunstnerstipend
2000 Hordaland fylkes kunstnerstipend
2000 Ingrid Lindbäck Langaards Fond
1996 Bergen kommunes etableringsstipend for kunstnere
1995 Norsk kulturråds debutantstøtte
1993 Norsk kulturråds prosjektstøtte
1993 Statens stipendier, reisestipend
1992 Vederlagsfondets akademistipend
1990 Irsk Statsstipend

SEPARATUTSTILLINGER

2011 Buskerud kunstnersenter, Drammen
2007 Østfold kunstnersenter, Fredrikstad
2006 Vestfold kunstnersenter, Haugar, Tønsberg
2005 Sogn og Fjordane kunstsenter, Førde
2005 Kunstbanken, Hedmark kunstsenter, Hamar
2004 Visningsrommet USF, Georgernes verft, Bergen
1997 Hordaland kunstsenter, under Festspillene i Bergen
1996 Galleri Fjordheim, Biri
1993 Det svenske kultursenteret i Paris

GRUPPE- OG KOLLEKTIVUTSTILLINGER (I UTVALG)

2012  Stiftelsen 3,14
2010 B-Open, Bergen       
2008 B-Open, Bergen
2006 Ibsen mens vi venter, Bergen
2006 Sommerutstillinga i Seljord
2004 B-Open, Bergen
2001 Hordaland kunstsenter
2000 8 dager i juni, i regi av Kunstsenteret i Oppland, Lillehammer
1998 Innlandskunst, Lillehammer Kunstmuseum
1993 12 kunstnere i Viken, installasjon nedlagt verft, Bergen
1992 Ut, Østfold kunstsenter, Fredrikstad
1992 Kunstnersenteret i Buskerud, Drammen
1992 Søk, Hordaland kunstsenter, Bergen
1990 Mellom rommene, installasjon i fabrikkhall i samarbeid med Jenny Alnæs, Bergen

ÅRS- OG LANDSDELUTSTILLINGER

2002 Østlandsutstillingen
1996 Vestlandsutstillingen

UTSMYKNINGSOPPDRAG

2012 Lunde barneskole, Skien
2011 Bergen offentlige bibliotek, hovudbiblioteket
2009 Knausensenteret, psykiatrisk sjukehus i Molde, i samarbeid med Jenny Alnæs
2006 Hurtigruteterminalen i Bergen, parkeringshuset
1996 OSL-Gardermoen hovedflyplass, sju gulvbokser

KURS

2002 Ajourit, Adobe Indesign, innføringskurs
1999 Etterutdanningskurs for billedkunstnere, lyskurs

UNDERVISNINGS- OG ADMINISTRASJONSERFARING

2014- Førsteamanuensis i fagdidaktikk og koordinator PPU, KMD, UiB
2013 Undervisning i Kunst og håndverk på lærerutdanningen, UiN (20 %)
2009- 2014 Høgskolelektor og koordinator for PPU, Kunst-og designhøgskolen i Bergen
1999-2009 Fagsjef og lærer, visuell kunst, Bergen kulturskole
1992-1999 Lærer ved Kunstskolen i Bergen
1992-1999 Lærer ved Loddefjord kulturkontor, kunstskole for barn
1992 Lærer ved Arna kulturkontor, kunstskole for barn
1992-1999Etterutdanningskurs for lærere i Bergen kommune

ARBEIDSERFARING FRA UHR-SEKTOREN

2015-2018Kommisjonsarbeid for ansettelser og opprykk,  Høgskolen innlandet (to ulike ansettelser) og Høgskolen i Sogn og Fjordane
2018 Ekstern sensor, HVL
2014-2017 Ekstern sensor, NLA
2015-2018 Ekstern styremedlem i Avdelingsrådet for Lærerutdanning HiB ( nå HVL)
2010-2017 Rådsmedlem Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU)

ARBEIDSERFARING GENERELL

1989-91 Bergen ungdomshjem, ferievikar og deltid 20 % stilling
1986-1988 Riksantikvaren, arkeologiske utgravinger, sommer og deltid 20 %
1983-1985 Haukeland Sykehus, psyk.avd. pleiemedhjelper, ferievikar
1980-82 Lillehammer revmatismesykehus, fysikalsk avdeling/ laboratoriet, ferievikar

FOREDRAG OSV.

2017 Foredrag: Estetiske læringsprosesser og kunstens egenverdi, på Årskonferansen for Aust-Agder Fylkeskommune
2016 Foredrag «Barn og unges kunstneriske læringsprosesser», Firing Up, konferanse
2012 Artist Talk, hos Stiftelsen 3,14 i forbindelse med B-Open og utstilling
2005 Fotoelementer av arbeid er benyttet til Hordaland fylkes ”Den kulturelle skolesekken”s hjemmeside
2000 Byens form og rom, undervisningsopplegg for skolene i Bergen, laget på oppdrag for Bergen kommune i forbindelse med Kulturbyåret 2000

ORGANISASJONSARBEID OG VERV

2015- Medlem av Kontrollkommiten, Norske Billedkunstnere
1993-2017 Div. tillitsverv i BKfH, bl.a. stipendkomite, RSU, osv.
2010-14 Styreleder, Bergen unge kammerorkester
2011-16 Medlem nasjonalt råd for visuelle kunstfag i kulturskolene, Norsk kulturskoleråd
2008-2010 Styremedlem Regnbuen barneorkester
2002-2004 Styremedlem, Norsk kulturskoleråd avd. Hordaland,

MEDLEMSSKAP

BKfH, NBF, Forskerforbundet

Design: Mads Andersen